In-Home Small Groups

Een Life Group is een kleine bijeenkomst ( tussen 6 en 12 personen ) die op regelmatige basis samenkomt om elkaar aan te moedigen en samen te bidden. Wij geloven dat het leven niet bedoeld is om alleen te leven, en dat levensverandering samen met je medemens plaats vind. Het is een effectieve manier voor iedereen om zich persoonlijk verbonden te voelen met de kerkgemeenschap en dat daar zich levens verrijkende relaties zich vormen en ontwikkelen.

– Een geweldige plek om nieuwe mensen te ontmoeten en relaties op te bouwen
– Een plek om het Woord van God te leren
– Ontdek Gods geestelijke gaven
– Ontdek Gods doel voor je leven
– Vind je plaats in de kerk