Victory Outreach is een internationale kerkgeoriënteerde Christelijke bediening, geroepen tot de taak van evangelisatie en het maken van discipelen onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschap, hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt ook in; een toewijding aan het plan en ontwikkelen van kerken, rehabilitatie- en trainingscentra in strategische steden van de wereld.

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen bij hen op om het allerbeste in hun leven te bereiken met een gevoel van waardigheid., behoren, en bestemming te vervullen.

Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot dit zelfde doel geroepen weten, het voleindigen van de taak die voor ons ligt.