Community – Family… Acts 2:42 Tim 5:1-2
De kerk is een gemeenschap; We zijn een familie. Dit is waarom we elkaar broeder, zuster, geestelijke moeder en vader noemen. 
We kunnen liefde geven en ontvangen, veilig voelen en weten dat we ons in een familie bevinden. Meestal is het de zwakste in een familie die het meeste aandacht krijgt.
Victory Outreach heeft al vanaf het begin haar leden laten weten dat het om een familie gaat die bestaat uit hen die eerst niks voorstelden in de maatschappij. Veel van de mensen die bij Victory Outreach werken als pastoor of die een andere belangrijke bediening vervullen in de kerk, zouden nooit erkent zijn geweest in andere denominaties of kerken .
We hebben een besef van waardigheid omdat we een familie zijn die God zelf heeft opgebouwd om een unieke bediening te zijn die werkt met mensen uit de binnensteden in de gehele wereld.

Cause – Army… Matt 16:18 I Sam 17:29 II Sam 18:5-17
De gronding is het leger van God. We zijn een leger die door God is aangesteld om te wereld te bereiken. We zijn een machtig front die apart is gezet om de strijd aan te gaan tegen de legers van duisternis door gehoorzaamheid en loyaliteit. 

Dezelfde gezindheid hebben is van essentieel belang om de overwinning te verkrijgen over nieuw land voor onze Heer. Terwijl we in een groot gezin functioneren zijn de grondwaarden die we hanteren liefde, erkenning, en respect; in het leger zijn de waarden het besef van missie, strategie, voltooiing en financiën. Door deze grondbeginselen te hanteren zullen we OVERWINNING boven OVERWINNING verkrijgen!

Corporation – Business… I Cor 14:40
Naast dat we een gezin, en leger zijn, is de kerk ook actief als genootschap. Dit is het financiële aspect van de bediening. We hebben onze Internationale Administratieve kantoren die volop zijn bezet door individuele leden die zich helemaal inzetten voor de groei van Victory Outreach door de ‘United We Can’. Dit wordt onze toekomstige financiële stabiliteit. 
Elke lokale Victory Outreach kerk streeft ernaar om een goed onderhouden, financieel stabiele kerk te zijn. We erkennen en geloven in een verantwoordelijke leiderschap in elk aspect van de visie. Elke beslissing die wordt genomen is voor het goede van de gehele organisatie.