Ons Geloof

Gedurende 50 jaar worden de fundamentele overtuigingen die een primaire motiverende factor in Victory Outreach zijn, duidelijk zichtbaar in de duizenden levens die nooit meer hetzelfde zijn geweest sinds ze door de deuren van Victory Outreach liepen. Victory Outreach onderscheidt zich op unieke wijze door zijn fundamentele geloof in Gods liefde en in de transformerende kracht van Zijn liefde voor gekwetse mensen uit alle lagen van de bevolking.

Victory Outreach gelooft in de missie van de kerk om de verlorenen te bereiken zoals door Christus als opdracht is gegeven,  wat bekend staat als de Grote Opdracht die te vinden is in de evangeliën. Jezus gebiedt zijn discipelen  “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn Dicipelen , door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat zij  zich moeten houden aan alles wat Ik jullie onderwezen heb” . (Mt 28:19, Marcus 16:15 NBV).

Victory Outreach gelooft dat de Geest van God nog steeds actief werkt in het opbouw van de kerk door middel van manifestaties zoals de doop van de Heilige Geest voor de bekrachtiging van dienstbaarheid, het spreken in tongen en het verlenen van geestelijke gaven aan elke gelovige (Handelingen 1: 4-8, 2: 1-4, I Cor 12, Rom 12: 5-8).

De overtuigingen van Victory Outreach kunnen worden geclassificeerd als evangelisch en pinkstergelovig. Het volgende zijn  de geloofsverklaringen van de organisatie, de niet-onderhandelbare leerstellingen van ons geloof zijn waar alle Victory Outreach-kerken zich aan houden.

Download de complete geloofs – en Statement of Faith-documenten (.pdf)