The 5 E’s of Victory Outreach: Exaltation, Envisioning, Evangelizing, Establishing, Equipping.

Exalting Christ… John 12:32 I Cor 1:29-31
Tegenwoordigheid van God

Geest van Gebed
Aanbidding / Muziek
Vasten
God’s Woord

Envisioning People… Prov 29:18 Heb 1:2-3
Toewijding / Inzet tot een Visie / Leiderschap met een Visie / Geloof in mensen / Hun Potentie / Respect voor de Persoon / 

Waardigheid / Een atmosfeer waar de roep van God gehoord wordt / Passie

Evangelize the World for Christ… Matt 28:18-20 Mark 16:15
Aggressieve Evangelisatie / Straat Uitreiking / Herstellen in de maatschappij / Stichting van Kerken / Pioniersgeest / Geest van Zelfverloochening / Kerkelijke Groei / Assimilatie / Mensen verbinden met de plaatselijke Gemeente / Missie’s / Evangelisatie van de Wereld / Bedienen van het hart van de stad / Uithoeken van de stad / Ghettos

Establishing Christians Toward Spiritual Maturity… Eph 4:14-16
Geestelijke Ouderschap / Discipline / Toewijding / Inzet / Offeren / Christelijke Karakter / Ethiek / Moraliteit / Integriteit / 

Heiligheid / Huwelijk / Gezonde Man – Vrouw Relatie / De Familie / Gezonde Ouder –Kind Relaties / Kerkfamilie / Relaties / Gemeenschap / Besef van het Toebehoren / Kameraadschap / Persoonlijke Relaties / Vriendschappen / Communicatie / Eenheid / Teamwerk / Respect / Loyaliteit / Restoratie / Vergeving / Tienden geven / Financieel Management / Rekenschap / “United We Can” / Toewijding aan het Bijbels Standaard / Balans / Leer / De Kerk / Toewijding aan de lokale Kerkgemeenschap / Trouw / Betrokkenheid / Dienaarschap / Dienend Leiderschap / Nederigheid / Uitmuntendheid / Kwaliteit / Onderwerping / Verantwoordelijkheid / Doorzichtigheid / Eerlijkheid / Gehoorzaamheid

Equipping Christians for Ministry… Eph 4:11-13
Discipelschap / Vermeerdering / Geestelijk Ouderschap / Voorziening / Training / Blijven Leren / Talent hebben / 

Ontwikkeling van Geestelijke Gaven / Zalving / Geestelijke Autoriteit / Geestelijke Oorlogsvoering / Geestelijke Doorbraken /
Geloof / Afhankelijkheid van God / Goddelijke Strategie / Heilige Geest / Bekrachtiging / Het Bovennatuurlijke / Genezingen / 
Wonderen / Maatschappelijke acties voor mindervalide mensen / Barmhartigheid / Behoeftevoorziening / Flexibiliteit / Breed Toekomstbeeld / Multiculturele Gezindheid / Pastorale Leiderschap / Preken / Onderwijs /Leiderschapsontwikkeling / Leiderschapskeuzen